Foto av Sidsel Hansson

Sidsel Hansson

Knuten till universitetet, Lärare

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

I am interested in gender and body politics in South Asia, and my earlier interests have inclueded rural women’s community organisation, and religious aspects of environmentalism in South Asia.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 5 – Jämställdhet
  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Samhällsvetenskap
  • Humaniora

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Sidsel Hansson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler