Signe Borgquist

Klinisk assistent, Överläkare, docent, Överläkare, docent

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Incidensen av bröstcancer är stigande i Sverige. Ett flertal livsstilsfaktorer kopplade till övervikt anses ha betydelse. Identifikation av dessa, förståelse av de biologiska mekanismerna bakom associationen och riktade åtgärder kan förväntas reducera insjuknandet i bröstcancer.  Signe Borgquists  forskargrupp “Breast Cancer Prevention and Intervention” vid Avdelningen för onkologi och patologi på Institutionen för kliniska vetenskaper i Lund har i sin forskning fokuserat på riskbedömning och förebyggande av bröstcancer. Vidare undersöks effekterna av kolesterolsänkande medicin, s.k. statiner, vid bröstcancer inom ramen för translationella studier där kliniska prövningar och funktionella studier supplerar varandra. 

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi

Fria nyckelord

  • Bröstcancer
  • Prevention
  • Statiner

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Signe Borgquist är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren