Foto av Sigrid Nikka

Sigrid Nikka

Doktorand

Personlig profil

Forskning

I mitt doktorandprojekt, med arbetstiteln Straffskärpningar och straffrättens gränser, analyserar jag hur straffskärpningar legitimeras och hur straffrätten formas. Mitt forskningsintresse rör bland annat frågor om straffvärde, proportionalitet, kriminalpolitik och juridisk argumentation, teori och metod. 

Undervisning

Jag undervisar i straffrätt på grund- och avancerad nivå 

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik

Fria nyckelord

  • Straffrätt
  • Straffvärde
  • Straffskärpningar
  • Proportionalitet
  • Kriminalpolitik
  • Straffskalor

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Sigrid Nikka är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler