Foto av Silvia Orejuela

Silvia Orejuela

Doktorand

Personlig profil

Forskning

Silvia has a background in engineering management and innovation. Her research focuses on how manufacturing companies transform their organizational structures, people, technology, and processes to improve the efficiency and effectiveness of their product development systems. Her research includes cases of large-scale agile transformation initiatives in companies that design, manufacture and deliver complex products.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Teknik och teknologier

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Silvia Orejuela är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren