Foto av Simon Davidsson

Simon Davidsson

Universitetslektor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Mitt avhandlingsproject handlar om parlamentarismens historia i Västeuropa. Syftet är att beskriva och förklara parlamentarismens utveckling i det långa loppet. Projketet omfattar en ny begreppsbestämning av parlamentarismen, ny datainsamling och användandet av bayesianska metoder för att skatta förändring över tid. Till det kommer både kvantitativa och kvalitativa metoder för att förklara förloppen.

Jag intresserar mig för politisk historia, politisk ekonomi, förändringar på arbetsmarknaden, välfärdsstatens framväxt och logik samt väljarpreferenser. Metodologiskt är jag intresserad av både kvantitativ och kvalitativ design.

Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
  • Samhällsvetenskap
  • Statsvetenskap

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Simon Davidsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren