Foto av Simon Granér

Simon Granér

Universitetslektor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Simon Granér disputerade 2010 med en avhandling i idrottspsykologi som handlade om lagidrottsprestation. Simon forskar förtillfället om prestation hos idrottare, idrottslag, poliser och militärer, samt hur mental simulering kan förbättra fysioterapeutisk behandling. Han undervisar framförallt i idrottspsykolog, marknadsföringspsykologi, samt stress- och prestationspsykologi.

Fysiologiska och kognitiva effekter av akut stress inom högriskyrken

Projektet är ett sammarbete med Mats Dahl och Roger Johansson, institutionen för psykologi, Per-Anders Fransson och Johan Bertilsson, institutionen för kliniska vetenskaper, samt Peter Fredriksson, polisutbildningen i Växjö, Linnéuniversitetet. Projektet syftar till att undersöka hur akut stress påverkar beslutsfattande, minne, motorik, kommunikation och koordination hos poliser och militärer i situationer där våld eller hot om våld föreligger. Projektets mål är att öka förståelsen för interaktionen mellan fysiologiska och psykologiska reaktioner på akut stress, dess effekter på prestationen samt att slutligen kunna förbättra utbildning och förberedelse för yrkeskategorier som utsätts för akut fara.

MOTIFS

Projektet är ett sammarbete med Eva Agerberg och Niklas Cederström, institutionen för hälsovetenskaper, och syftar till att förbättra fysioterapeutisk träning vid idrottsskador. Genom att kombinera mental simulering med fysiologisk rehabiliteringsträning ämnar vi öka effekten av rehabiliteringsträningen för en snabbare, mer effektiv och mer funktionell återgång till fysisk aktivitet.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Simon Granér är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren