Personlig profil

Forskning

Min forskning handlar om vad konceptet politik innebär och huruvida vi kan tänka politikens utsida, utan att stänga ned viktiga kritiska resurser. Min avhandling har ett särskilt fokus på hur en sådan utsida aktiveras och används av radikala politiska rörelser. 

Nära anslutet till detta intresserar jag mig för skärningspunkten mellan vetenskap och politik, där problemet med post-sanning och 'fake news' utgör en del av ingångspunkten till min frågeställning. 

Vidare intresserar jag mig för emotioners politiska roll i att möjliggöra politisk mobilisering. Jag har tidigare skrivit om emotionella responser till terrordåd, med assemblageteori som metodologiskt ramverk.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Statsvetenskap

Fria nyckelord

  • Politisk teori
  • Sociala rörelser
  • Affektstudier

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Simon Stattin är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren