Foto av Simon Turner

Simon Turner

Professor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

  • Påtvingad migration
  • Flyktingläger
  • Vardagshumanitärism

Nuvarande forskning

På en empirisk nivå har min forskning fokuserat på, å ena sidan, upplevelsen av påtvingad migration och, å andra sidan, på hur dessa fördrivna människor har interagerat med stater och andra offentliga myndigheter (frivilligorganisationer, kyrkor, etc). Tematiskt är jag intresserad av statens politiska antropologi, governmentalitet, humanitärism och suveränitet. Begreppsmässigt har mina studier av upplevelsen av påtvingad migration och fångenskap lett till vidare utforskning av orubblighetens, förväntans, hoppets och ångestens antropologi, såväl som frågor om sekretess, konspiration och osynlighet. Geografiskt fokuserar jag på Burundi, Rwanda, Kenya och Tanzania.

Undervisning

Jag undervisar i internationell migration, humanitärism, diaspora, utveckling, metoder.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 5 – Jämställdhet
  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Socialantropologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Simon Turner är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren