Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Mitt avhandlingsarbete handlar om den semantiska utvecklingen hos äldre barn och ungdomar(9 – 17 år). Jag undersöker hur barn och ungdomars språkbruk utvecklas från att de använder begrepp som syftar på konkreta saker och händelser till abstrakta och metaforiska begrepp. Mer specifikt, ska användningen av adjektiv/substantiv-kombinationer studeras och vilken roll adjektivet spelar för tolkningen av substantivet. Att studera användningen av betydelser som har olika abstraktionsgrad och hur detta förändras i olika åldrar, borde ge inblick i den kognitiva och lingvistiska utvecklingen hos barn och ungdomar, vilket är det vidare syftet med avhandlingen.

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Simone Löhndorf är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler