Foto av Siv Wictorin Nilsson

Siv Wictorin Nilsson

Universitetsadjunkt

  • Telefon+46462221862
Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag är anställd som universitetsadjunkt och arbetar i sjuksköterskeprogrammet samt inom uppdragsutbildning. Jag är legitimerad sjuksköterska med påbyggnadsutbildning i medicinsk och kirurgisk sjukvård.  Vårdlärarexamen tog jag 1993 vid Lärarhögskolan i Malmö. Därefter studerade jag Omvårdnad-vårdvetenskap och jag tog magisterexamen i omvårdnad år 2000 vid Lunds universitet. Min magisteruppsats handlade om livssituationen efter hjärtinfarkt. Som klinisk verksam sjuksköterska arbetade jag huvudsakligen inom kardiologisk omvårdnad och inom internmedicin.

I sjuksköterskeprogrammet undervisar jag inom omvårdnad med inriktning författningskunskap. Jag är kursansvarig i kandidatuppsatskursen. Inom uppdragsutbildningen arbetar jag på uppdrag från Socialstyrelsen. Denna del av min tjänst avser utbildning för sjuksköterskor som är utbildade utanför EU och som kompletterar för att få svensk legitimation.