Sofi Fristedt

Knuten till universitetet

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Min forskning handlar om geronteknologi (teknik för äldre), välfärdsteknik och vardagliga resmöjligheter, life-spcae mobiity med fokus på äldre personer och åldrande. Jag är intresserad av brukarinvolvering inklusive hur det kan ske och främjas, samt bedriver också forskning inom andra områden bland annat kring mobila geriatrika team för sköra äldre. Mitt forskarintresse berör även attityder och erfarenheter av olika slags teknik ur ett generationsperspektiv. Jag tillämpar såväl kvalitativa som kvantitativa metoder i min forskning.

Doktorsavhandling

Fristedt, S. (2012). Occupational participation through community mobility among older men and women (Doctoral thesis, Jönköping: School of Health Sciences). More information

Publikationer

https://ju.se/personinfo.html?sign=FrSo

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap

Fria nyckelord

  • CASE - Centre for Ageing and Supportive Environments

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Sofi Fristedt är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren