Inget foto av Sofia Bergman

Sofia Bergman

Knuten till universitetet

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Sofia Bergman är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap