Inget foto av Sofia Bergman

Sofia Bergman

Knuten till universitetet

Nätverk

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren