Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Yrkesarbete

Jag är docent och forskningsprojektledare i docent Simon Timpkas forskargrupp Perinatal och kardiovaskulär epidemiologi (PACE). Därutöver arbetar jag som specialistläkare på internmedicinska kliniken på Skånes universitetssjukhus. Jag genomgick forskningsutbildning (Ph.D. och postdoc) i Professor Olle Melanders forskningsgrupp vid Lunds universitet.

Forskning

Forskningen syftar främst till att undersöka kopplingen mellan vasopressinsystemet och metabol, renal, kardiovaskulär och graviditetsrelaterad sjukdom. I den pågående Hydration To Optimize Metabolism (H2O-metabo) studien vill vi ta reda på om ökat vattenintag kan sänka blodsocker och kardiovaskulär risk bland de i befolkningen som habituellt dricker minst vatten (https://www.h2o.lu.se).

Undervisning

Jag handleder forskningsstudenter och läkarstudenter. Motiverade studenter är mycket välkomna att höra av sig.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Medicin och hälsovetenskap

Fria nyckelord

 • Internmedicin
 • Kardiovaskulär sjukdom
 • Endokrinologi
 • Vasopressinsystemet
 • Nutritionsepidemiologi
 • Vatten
 • Epidemiologi
 • Diabetes mellitus
 • Metabola sjukdomar

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Sofia Enhörning är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren