Foto av Sofia Ulver

Sofia Ulver

Universitetslektor, Docent

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag är docent i marknadsföring och har en sociologisk, kulturell, kritisk och idéhistoriskt bakgrund och perspektiv i min forskning. Min forskningsdomän är konsumtionskulturteori (CCT) inom vilken jag försöker förstå större förändringar och sociala trender i samhället genom att titta på hur vi lever, konsumerar, producerar och innoverar på den globala och lokala marknaden, ofta genom en teoretisk lins av status, genus, och narrativ eller diskursanalys. Detta kan t.ex. handla om att utforska globaliseringen av smak i den urbana medelklassen, maskuliniseringen av smak i ´"foodie"-kulturen, hur marknader skapas genom förfiningen av smak, eller skiftet mot etisk (t.ex. hållbarhetstanken) och politisk (t.ex. bojkott eller köpkott) konsumtion. 2018 börjar jag ett tre-årigt projekt med kollegor (Nina Åkestam och professor Sara Rosengren) på Handelshögskolan i Stockholm, om multikulturell konsumtion och reklam.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
  • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Företagsekonomi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Sofia Ulver är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren