Foto av Sofie Lebech

Sofie Lebech

Universitetslektor, Dr.

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag är en dansk scenkonstnär, forskar och handledare som arbetar i fältet mellan teori, research och performance. Jag gjorde min konstnärliga PhD på Teater och Performancestudier, Københavns Universitet, och är nu lektor på Teaterhögskolan i Malmö.

Min konstnärliga praktik är researchbaserad och jag skriver, performer och iscensätter med fokus på reenactment, dokumentära strategier och mötet mellan fiktion och verklighet. Det är mitt mål att skapa konst, som ger en estetisk, sensorisk och intellektuell upplevelse och som samtidig skapar nya rum för tänkande genom att kombinera kunskap och performance.

Jag är utbildad performer från London och Buenos Aires och har också en Master i Litteraturvetenskap och Modern Kultur från København och Paris. Jag har undervisat under flera år på Den Danske Scenekunstskole och på Teater och Performancestudier på Københavns Universitet.

Min avhandling Thinking with Performance: Research-Based Aesthetics in Times of Conflict and Crisis är ett konstnärligt forskningsprojekt, där jag undersöker hur man tänker kritiskt med performance. Jag diskuterar hur researchbaserad performance reagerar på konflikter och kriser och skapar rum för tänkande där konstnär och publik kan reflektera över det representerade materialet.

Projektet har två dimensioner: Å ena sidan skapar jag två performances med olika researchstrategier. Å andra sidan diskuterar jag en researchbaserad working mode, som kan ses i många konstnärliga praktiker som använder, skapar och performer research för att föreställa sig andra sätt att vara i värld. Mina två performances fokuserar på konflikter i samhällskroppen och i den individuella kroppen. Skrøbelige liv är en performance lecture, där jag jämför terror och autoimmuna sjukdomar. This is for her är en performance om tortyr och terapi, där jag använder reenactment av personlige vittnesmål för att reflektera över det förflutna. Projektet är baserat på dessa två sidor där jag arbetar konstnärligt med research, medan jag utvecklar ett konceptuellt ramverk för researchbaseret estetik.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Sofie Lebech är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren