Inget foto av Sofie Manninen

Sofie Manninen

Knuten till universitetet

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Sofie Manninen är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Neuroscience

Psychology