Inget foto av Sofie Nilsson

Sofie Nilsson

Knuten till universitetet

Personlig profil

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Pediatrik

Fria nyckelord

  • Neonatal

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Sofie Nilsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren