Foto av Sofie Persson

Sofie Persson

Forskare, biträdande

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Sofie Persson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Affärsverksamhet och ekonomi

Samhällsvetenskap