Foto av Sofie Persson

Sofie Persson

Forskare, biträdande

Nätverk

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren