Inget foto av Sofie Samuelsson

Sofie Samuelsson

Knuten till universitetet

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Sofie Samuelsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap