Foto av Solfrid Söderlind

Solfrid Söderlind

Professor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Sedan 2013 är jag professor i museologi med inriktning mot konst vid Lunds universitet, från 2018 med placering vid humanistiska fakulteten. Under perioden 2013-2017 var jag dock dekan på fulltid vid Konstnärliga fakulteten och därför inte aktiv forskare. Min forskning är inriktad mot europeisk bildkonst och visuell kultur under 1700- och 1800-talen. Jag har särskilt ägnat mig åt porträtt, tidig fotografi, konstmuseernas framväxt, kungliga samlingar, tidiga privatsamlingar, receptionshistoria samt reproduktion och spridning av konst.

Efter studier i Stockholm, Uppsala och Linköping disputerade jag 1994 på en avhandling om en brytningstid i porträttbruket, nämligen introduktionen av porträttfotografier i den etablerade marknaden för porträtt 1840-1865. Avhandlingen byggde på studier jag genomfört i de nordiska länderna, men koncentrerades på svenskt material. Min forskning har bedrivits i nära kontakt med Nationalmuseum i Stockholm, där jag under åren 1988-96 och hösten 2000 arbetade som intendent och chefsintendent på avdelningarna för slottssamlingar respektive konstförmedlingen. Åren 1996-2000 var jag forskarassistent på konstvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet, och utnämndes till professor i konstvetenskap där från 1 januari 2001. Efter två år som professor i Uppsala övergick jag till posten som överintendent och chef för myndigheten Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde, ett förordnande som varade i nio år och löpte ut vid årsskiftet 2011/12. Under denna period var jag även engagerad i uppbyggnaden av Nationalmuseums forskningsavdelning och samverkan med universitetens konstvetenskapliga institutioner.

Den mångåriga växelverkan mellan forskning inom akademien och arbete i konstmuseer har avsatt publikationer med inriktning på samlande och utställningar. Dit hör redaktörskapen för Kongl. Museum - Rum för ideal och bildning (Sthlm 1993) och Gips - tradition i konstens form (Sthlm 1999) samt bidrag till Grasping the world: The idea of the museum (Aldershot 2004) och The first Modern Museums of Art: The Birth of an Institution in 18th- and Early 19th-Century Europe (Getty Publications 2012) samt ett stort antal utställnings- och katalogprojekt, såsom redaktörskapet för Wahlverwandtschaft - Skandinavien und Deutschland 1800-1914 (Stockholm - Oslo - Berlin 1997-98). Från 2003 till 2012 har detta arbete framförallt gällt inriktning och uppläggning av de stora internationella forskningsbaserade utställningsprojekten i samverkan med konstmuseer i Europa och USA, i några fall även med egna artiklar, såsom i utställningskatalogerna Staging Power/Härskarkonst: Napoleon, Karl Johan, Alexander (Sthlm-Château de Compiègne 2010), Lust & Last (Sthlm 2011) och Pride & Prejudice/Stolthet och fördom (Sthlm 2012).

 

 

 

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Konstvetenskap

Fria nyckelord

  • Konstmuseer, samlingar, utställningar, porträtt, skulptur, fotografi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Solfrid Söderlind är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren