Inget foto av Solveig Melin

Solveig Melin

Knuten till universitetet

Personlig profil

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Teknisk mekanik
  • Materialteknik
  • Maskinteknik

Fria nyckelord

  • material modelling
  • atomic simulations
  • nanomechanics
  • fracture
  • fatigue

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Solveig Melin är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren