Foto av Somayeh Khazaei

Somayeh Khazaei

Forskningsingenjör

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Somayeh Khazaei är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicine and Dentistry

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Immunology and Microbiology