Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Artificial intelligence and big data in medicine and life science

 1. Use of artificial intelligence for image analysis (e.g. microscopy and histology)
 2. Use of artificial intelligence for text mining (Swedish and English)
 3. Use of artificial intelligence for protein/gene function prediction
 4. Use of artificial intelligence for integrating medical and life science-related "big data"
 5. Database mining

 

Understanding lysosomes and cell death and their relation with the health of humans and other species

 1. Deciphering the molecular machinery of lysosome regulation and cell death, including interactions between different signalling pathways
 2. Understanding how excessive or impaired cell death and lysosome function is linked to human diseases and diseases in other species
 3. Understanding how environmental toxins affect lysosomes and cell death in humans and other species
 4. Targeted modulation of lysosome function and cell death
 5. Development of novel tools and methods for studying lysosomes and cell death

 

Besides these core areas I am also involved in collaborations related to artificial intelligence, cell death, lysosomes, and sustainability/environmental science.

I am also associated with several local and international research networks:

 • NEUBIAS European Bioimage Analysis Network
 • TRANSAUTOPHAGY
 • Nordic Autophagy Society
 • StrokeSyd
 • AI Lund
 • BioCARE
 • LINXS
 • eHealth@LU
 • COMPUTE
 • eSSENCE
 • EpiHealth
 • CEC
 • LUCC

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Medicinsk bioteknologi (med inriktning mot cellbiologi (inklusive stamcellsbiologi), molekylärbiologi, mikrobiologi, biokemi eller biofarmaci)
 • Bioinformatik och systembiologi
 • Bioinformatik (beräkningsbiologi)
 • Cell- och molekylärbiologi
 • Biokemi och molekylärbiologi
 • Miljömedicin och yrkesmedicin
 • Neurovetenskaper
 • Annan medicinsk grundvetenskap
 • Signalbehandling
 • Datorseende och robotik (autonoma system)
 • Språkteknologi (språkvetenskaplig databehandling)
 • Systemvetenskap, informationssystem och informatik
 • Miljövetenskap

Fria nyckelord

 • Celldöd
 • Lysosom
 • Apoptos
 • High-content mikroskopi
 • funktionell genomik
 • Bildanalys
 • Mikroskopi
 • Mitochondrier
 • Screening
 • bioinformatik
 • neurovetenskap
 • cancerbiologi
 • autofagi
 • phenotypisk screening
 • neurodegeneration

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Sonja Aits är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren