Foto av Sophia Åkerblom

Sophia Åkerblom

Docent, Timlärare

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag är specialist inom klinisk vuxenpsykologi och arbetar som psykolog inom Smärtrehabiliteringen, VO Neurokirurgi och smärtrehabilitering. Dessutom är jag docent och undervisar på Institutionen för psykologi, Lunds universitet. 

 

Min forskning handlar bland annat om optimering av behandlingsinsatser för individer med långvarig smärta. Jag fokuserar på patientgrupper inom olika forskningsområden såsom patienter med långvarig smärta och psykiatrisk samsjuklighet, PTSD, Endometrios, Whiplash samt Njurtransplanterade. I nuläget är jag huvudansvarig för två forskningsprojekt som syftar till att utveckla internetbaserad behandling för patienter med långvarig smärta och PTSD samt för patienter med Endometrios. 

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Sophia Åkerblom är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren