Foto av Sophia Yakhlef

Sophia Yakhlef

knuten till universitetet

  Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

  Personlig profil

  Forskning

  Främsta forskningsområden 

  • Gränspolitik
  • Gränspolissamarbete 
  • Kriminologi 

  Pågående forskning 

  Projektet ”Turnstone”. En undersökning av samarbetet mellan gränspolis, gränsbevakning och kustbevakning i Östersjöområdet.

  För gränsmyndigheter i Östersjöområdet har samarbete blivit en viktig effekt av deltagandet i EU och Schengenavtalet. Gränsövergångar kan inte längre enbart övervakas med hjälp av passkontroller, utan är beroende av samarbetet mellan gränsmyndigheter. Detta innebär att nya gränsbevakningsnätverk bildas utöver nationella myndigheters nätverk. Nätverken baseras på gemensamma förståelser om att stå på samma sida (”befinna sig på samma sida om gränsen”), förtroende, och humor. Min forskning baseras på fältarbete och intervjuer från gränsmyndigheter i fem Schengenländer (Estland, Finland, Lettland, Litauen och Sverige). Jag fokuserar främst på de mekanismer och vardagliga arbete som skapar upplevelsen av en (ny) gemensam europeisk gränspoliskultur.

  Fingeravtryck

  Utforska forskningsämnen där Sophia Yakhlef är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

  Nätverk

  Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren