Foto av Sophia Zackrisson

Sophia Zackrisson

Professor, överläkare

Personlig profil

Forskning

Onkologisk bilddiagnostik är ett växande område inom sjukvården eftersom cancer av olika slag är en av våra stora folksjukdomar. Därför är det av största vikt att nya bildgivandemetoder utvärderas och introduceras kontinuerligt. Det kan vara i syfte att hitta cancer tidigt, som till exempelvis hälsoundersökningar med mammografi, att kartlägga cancersjukdomens utbredning med skiktröntgen (datortomografi), magnetkameraundersökning (MR) etc, eller att kontrollera om cancerbehandlingen har gett någon effekt. Vår forskargrupp består av röntgenläkare, medicinska strålningsfysiker, ingenjörer och statistiker som tillsammans arbetar mot målet att förbättra cancerdiagnostiken. En del av projekten är mer tekniska, andra är stora registerstudier för kartläggning av riskfaktorer för cancer. Många av våra studier handlar om tidigdiagnostik av bröstcancer (mammografi och 3D-mammografi, tomosyntes) men även om andra typer av cancer såsom tjock-och ändtarmscancer, levercancer, prostatacancer mfl där metoder som MR och PET/CT används.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi

Fria nyckelord

  • Bröstcancer
  • Tomosyntes
  • Epidemiologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Sophia Zackrisson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren