Personlig profil

Forskning

I'm a Reseach Assisstant working with dietary data management and coordinating clinical-, validation- and cohort studies in Professor Marju Orho-Melander's research group (Diabetes and cardiovascular disease - genetic epidemiology). The overall research focus is to evaluate different dietary assessment methods and to examine reported intake data with dietary biomarker. 

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap

Fria nyckelord

  • Lund University Diabetes Centre
  • LUDC
  • Diet
  • Epidemiology
  • Diet assessment methods
  • Biomarkers
  • Validation

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Sophie Hellstrand är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren