Foto av Sophie Jörgensen

Sophie Jörgensen

Dr Med Vet, Postdoktor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag tog läkarexamen i januari 2010 och i oktober 2012 blev jag legitimerad läkare. Jag fortsätter nu med såväl kliniskt som forskningsinriktat arbete inom ramen för min specialistutbildning vid Sektion Rehabiliteringsmedicin, Skånes universitetssjukhus.

Det övergripande syftet med min forskning är att undersöka vilka utmaningar och problemställningar äldre personer som levt länge med ryggmärgsskada möter, med specifikt fokus på aspekter av funktionshinder, hälsa, livstillfredsställelse, depressiva symptom och fysisk aktivitet. Målet är att lägga grunden för uppföljningsprogram och åtgärder som ökar dessa personers möjlighet till ett hälsosamt åldrande.

Jag disputerade i september 2017. Mitt avhandlingsarbete är del av en större longitudinell studie, the Swedish Aging with Spinal Cord Injury Study (SASCIS), om åldrandeprocessen hos 123 personer 50 år och äldre, som levt med en ryggmärgsskada i minst tio år. SASCIS initierades av vår forskargrupp redan 2010 och är den första studien i norra Europa att ge en heltäckande bild av att åldras med en ryggmärgsskada.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap
  • Annan hälsovetenskap
  • Klinisk medicin
  • Annan klinisk medicin
  • Neurologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Sophie Jörgensen är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren