Foto av Sophie Ohlsson

Sophie Ohlsson

Knuten till universitetet

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Sophie Ohlsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Immunology and Microbiology

Medicine and Dentistry

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology