Foto av Srinivasan Iyengar

Srinivasan Iyengar

Knuten till universitetet

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Srinivasan Iyengar är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren