Stacey Ristinmaa Sörensen

Professor

Personlig profil

Forskning

Ett viktigt mål är att med hjälp av en spektroskisk mikroskop att visualisera molekylernas rörelser efter  växelverkan med ljus. Ljuset sätter igång olika processer som kan vara viktiga inom kemi, biologi och i atmosfären. Vi studerar modellsystem för att förstå grundmekaniskmer som orsaker en viktig förändring i molekylens geometri, eller en snabb förflyttning av elektroner i molekylen.  Hur partikelns jonisering sprider energi till de övriga atomer i systemet, och hur laddningen flyttas under den korta tiden innan partikeln sönderfaller i flera delar är också en gåta vi vill komma åt. Vårt verktyg är avbildningsspektroskopi, och vi vill helst mäta alla partiklar som skapas i denna plötsliga sönderfall. Bilden vi får kan spåras tillbaka till molekylens geometri, och vi kan också se hur molekylen har linjerat upp sig under absorptionsprocessen. Hittils har vi sett hur acetylen molekylen, vanligtvis linjärt, viker ihop sig helt till en fyrkant. Sedan bildas en ny bindning. Och det sker snabbt, i varje fall innan molekylen har hunnit rotera eller innan en elektronisk övergång kan ske. Genom att använda mycket korta ljuspulser för att sätta igång dessa processer kan vi följa dessa rörelser direkt i en utmanande mätning som producerar en kort bildsekvens på mindre än några femtosekunder! Under en femtosekund kommer ljuset att utbreda sig några nanometer, och en ljuspuls har då en längd i rum som motsvarar storleken på en nanopartikel.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Atom- och molekylfysik och optik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Stacey Ristinmaa Sörensen är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren