Foto av Staffan Blomberg

Staffan Blomberg

Universitetslektor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Min forskning kan delas in i två huvudspår. Det ena behandlar socialpolitikens principer och välfärdsstatens utveckling mer i allmänhet. Det andra spåret har omvandling och organisationsreformer inom den kommunala äldreomsorgen.

På Vårdalinstitutet har jag arbetat inom ramen för interventionsstudien ”Vårdkedja: från akutmottagning till eget boende – implementering och utvärdering av en intervention för sårbara äldre”. Forskningen omfattar studier av implementeringsprocessen i sig liksom hur case managerns roll i interventionen utvecklas i samspel med olika yrkesgrupper, den äldre och dennes anhöriga då interventionen realiseras.

Undervisning

I have been a lecturer and researcher at the School of Social Work, Lund university since 1991. I teach on Swedish and international social policy and the organisation of social work.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Socialt arbete

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Staffan Blomberg är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren