Foto av Staffan Edling

Staffan Edling

Doktorand

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

  • Politisk sociologi
  • Vetenskapssociologi
  • Science and technology studies 

Mitt avhandlingsprojekt är en fallstudie med LO:s utredningsverksamhet som fall. Det övergripande syftet i studien är att utforska den policyrelaterade kunskapsproduktion som t.ex. tankesmedjor, politiska forskningsinstitut och intresseorganisationer arbetar med. Studien utgår från intervjuer och deltagande observation, och använder huvudsakligen teori från teknik- och vetenskapsstudier (STS) för att förstå politiska organisationers kunskapsarbete. Särskilt fokus ligger på samspelet mellan produktion av kunskap, av policy och av kollektiva intressen.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Sociologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Staffan Edling är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler