Foto av Stefan Brehm
Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

I am a research fellow at the Centre for East and South-East Asian Studies at Lund University in Sweden. My research’s regional focus is China and my theoretical interest is concerned with new institutional economics and the political economy of regulation. I am covering a rather broad range of topics such as financial markets, public administration, and innovation. Currently I am member of a larger research group working on 'digital China'. In this context I look at the role of data and data production for the distribution and redistribution of political power and economic wealth.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Nationalekonomi
  • Tvärvetenskapliga studier

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Stefan Brehm är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren