Stefan Hansson

Professor, överläkare, PI

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

My research focus is on preeclampsia. Based on findings from protein- and gene array studies, free fetal hemoglobin has been shown to be a potential new predictive- and diagnostic marker for preeclampsia. We are now focusing on a new potential treatment for preeclampsia based on a free hemoglobin scavenger, alpha-1-microglobulin (A1M).

Forskningsgenomslag

Free fetal hemoglobin as a potential new predictive- and diagnostic marker for preeclampsia is further developed in a biotech company, Preelumina Diagnostics, that I am cofounder of. I am also cofunder of A1M Pharma, a company that is developing a new potential therapeutic drug for preeclampsia.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
 • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Reproduktionsmedicin och gynekologi

Fria nyckelord

 • Havandeskapsförgiftning

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Stefan Hansson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren
 • SAFT "Obstetrik och anestesi"

  Owain Thomas (organisatör), Karolina Persson (ordförande), Anna Tranberg Lindqvist (ordförande), Katarina Levin (Ordförande för en session), Ove Karlsson (inbjuden talare), Jacob Lykke (inbjuden talare), Stefan Hansson (inbjuden talare), Emelie Hörsel (inbjuden talare), Karin Thorlacius (inbjuden talare) & Helena Strevens (inbjuden talare)

  2019 sep. 8

  Aktivitet: Deltagit i eller arrangerat evenemangArrangerat workshop/ seminarium/ kurs