Stefan Larsson

Universitetslektor, Docent i teknik och social förändring, Fil dr i rättssociologi, Tekn dr i fysisk planering, Jur. kand.

Personlig profil

Yrkesarbete

Stefan Larsson är lektor och docent i teknik och social förändring vid institutionen för teknik och samhälle vid Lunds Tekniska Högskola, Lunds universitet. Han är jurist och påfallande tvärgående i sin forskningsprofil, med dubbla doktorsgrader; filosofie doktor i rättssociologi och teknologie doktor i fysisk planering. 

Han leder en tvärdisciplinär forskargrupp som fokuserar på frågor om AI utifrån flera perspektiv: tillit och transparens, relationen mellan människa och AI, och teknikstyrningsfrågor inom konsumentmarknader, den offentliga sektorn, hälsa/sjukvård och social robotik.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
 • SDG 5 – Jämställdhet
 • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
 • SDG 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
 • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
 • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion
 • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald
 • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Fria nyckelord

 • Data-driven markets
 • transparency
 • socio-legal challenges
 • accountability
 • artificial intelligence
 • digital development
 • machine learning
 • metaphors / conceptualisation
 • AI and society
 • social robotics
 • human robot interaction
 • AI governance
 • socio-legal robotics

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Stefan Larsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren