Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Basic and clinical research on osteoarthritis: risk factors and disease mechanisms on gene, molecule and patient level; monitoring osteoarthritis outcomes by biomarkers, imaging and patient-relevant outcomes; and evidence based treatment of patients with joint injuries and osteoarthritis.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ortopedi
  • Reumatologi och inflammation
  • Medicinska grundvetenskaper

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Stefan Lohmander är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren