Personlig profil

Forskning

Basic and clinical research on osteoarthritis: risk factors and disease mechanisms on gene, molecule and patient level; monitoring osteoarthritis outcomes by biomarkers, imaging and patient-relevant outcomes; and evidence based treatment of patients with joint injuries and osteoarthritis.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ortopedi
  • Reumatologi och inflammation
  • Medicinska grundvetenskaper

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Stefan Lohmander är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren