Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Basic and clinical research on osteoarthritis: risk factors and disease mechanisms on gene, molecule and patient level; monitoring osteoarthritis outcomes by biomarkers, imaging and patient-relevant outcomes; and evidence based treatment of patients with joint injuries and osteoarthritis.

Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ortopedi
  • Reumatologi och inflammation
  • Medicinska grundvetenskaper

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Stefan Lohmander är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren