Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Nyckelord

  • markanvändning
  • LPJ-GUESS
  • markförvaltning
  • markorganiskt material (SOM)

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Stefan Olin är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren