Inget foto av Stefan Pierzynowski

Stefan Pierzynowski

Knuten till universitetet

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Stefan Pierzynowski är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agricultural and Biological Sciences

Medicine and Dentistry

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology