Personlig profil

Forskning

My research focus is on the interaction of AI, robotics and VR/AR for intelligent autonomous systems. In particular, I am interested in how a robot's AI can be trained in simulated virtual worlds and on the basis of synthetic data, e.g. by simulation of virtual sensors (LiDAR, sonar) or related to the behavior of virtual agents, e.g. in game engines (Unity, Unreal). Furthermore I investigate the opportunities of VR/AR for telerobotics.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Robotteknik och automation
  • Människa-datorinteraktion (interaktionsdesign)
  • Datorseende och robotik (autonoma system)

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Stefan Reitmann är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren