Foto av Stefan Sveningsson

Stefan Sveningsson

Professor

Personlig profil

Forskning

Forskar inom strategi, organisationsförändring, chefsarbete, ledarskap och identitet.

Forskning

Forskningsområden: strategisk och organisatorisk förändring, ledarskap, chefsarbete och identitet.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 4 – God utbildning

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Företagsekonomi

Fria nyckelord

  • Strategisk förändring, ledarskap, chefsarbete, identitet
  • Strategy, leadership, managerial work, identity

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Stefan Sveningsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren