Foto av Stefano Sacchetto

Stefano Sacchetto

Knuten till universitetet

Personlig profil

Forskning

My PhD project revolves around industrial biotechnologies and the positive environmental impact of microorganisms-based applications. In particular, I focus on microbial strain development for protein production (recombinant and native). I work with different bacteria, yeasts, and filamentous fungi depending on the application. My main areas of interest are:

  • Strain development
  • Pathway engineering
  • Bioprocessing

Find out more: http://www.cirkular.bio/

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Annan industriell bioteknik
  • Genetik
  • Biokemi och molekylärbiologi
  • Mikrobiologi
  • Bioinformatik och systembiologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Stefano Sacchetto är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren