Foto av Stefano Sacchetto

Stefano Sacchetto

Knuten till universitetet

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Stefano Sacchetto är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science

Chemistry