Foto av Steinunn Hildigunnur Knúts Önnudóttir

Steinunn Hildigunnur Knúts Önnudóttir

Doktorand

Personlig profil

Forskning

Steinunn Knuts Önnudottir projekt fokuserar på metodutveckling i syfte att utveckla teaterns transformativa potential. I centrum för hennes forskningsplan står en vilja att utveckla teatern som motkraft mot destruktiva, materialistiska tendenser i samhället och som katalysator för omprövning av livsvärden. Projektet syftar till att undersöka möjligheterna att skapa transformerande upplevelser för publiken genom deltagande och omslutande (’immersive’) konstverk i form av en serie diskursiva performances med fokus på hållbarhet och minimalism. Steninunns doktroandprojekt är också en del av Lunds Universitets forskarskola kring Agenda 2030.

Yrkesarbete

After finishing a BA in theology from University of Iceland Steinunn trained as an
actor in Denmark, and studied theatre direction in the UK and Russia. Steinunn has
worked with various theatre groups as director, writer, dramaturge and performer in
Denmark, England and Iceland. Steinunn has mainly focused on progressive, cutting
edge theatre, crossing the borders between disciplines, participating in many
research projects. Steinunn is the artistic director of The Professional Amateurs and
the Webtheatre Room 408 www.herbergi408.is. Her work has played in Reykjavik,
Copenhagen, New York and Vienna, on the world wide web, on television and in
radio among other places. Steinunn was a dramaturge at the City Theatre in
Reykjavik for three years and a part time drama lecturer at Iceland Univesity of the
Arts (IUA) from 2001. She was the Dean of the Department of Performing Arts at IUC 2011 – 2020. Steinunn has published two books about her work in 2010 and 2015.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Scenkonst

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Steinunn Hildigunnur Knúts Önnudóttir är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren