Foto av Stephan Schaefer

Stephan Schaefer

Universitetslektor, Docent, Doktor

Personlig profil

Forskning

My overall research interest focuses on reflective and critical research about organization/ organizing based on interpretative and qualitative research methodologies. The common central theme of all my scholarly work is an empirical and conceptual engagement with possibilities of alternative forms of organizing as well as potential dysfunctionalities of existing organizational forms and organizing activities. I am doing and have done research and published on organizational creativity, craft, ignorance, digitalization and qualitative research methods. I have recently published a book which develops a processual-cultural perspective on organizing creativity. Currently I run a research project which explores craft as an alternative form of organizing and its role in sustainable transformation processes.  

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Företagsekonomi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Stephan Schaefer är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren