Foto av Stephen Burleigh

Stephen Burleigh

Bioinformatiker

Personlig profil

Forskning

I am the bioinformatician in the Department of Food Technology, providing help with next-generation sequencing data analysis, statistics, database management and programming for researchers and students.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Bioinformatik (beräkningsbiologi)
  • Mikrobiologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Stephen Burleigh är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren