Foto av Steven Schmidt
Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Docent i medicinsk psykologi och Gruppchef vid Tillämpad Gerontologi. Vetenskaplig samordnare vid Center for Ageing and Supportive Environments (CASE). Efter att jag kom till CASE för flera år sedan har min forskning fokuserat på förhållanden mellan miljö, hälsa/funktion och psykosociala faktorer i den åldrande befolkningen. Jag använder sig av en övervägande folkhälsoanalys med hjälp av tvärvetenskapliga team och jag använder metoder från kliniska försök, epidemiologi och hälsoekonomisk modellering. För att öka effekten av forskning, användare arbetar i projekt (t.ex., vårdpersonal, beslutsfattare, industri, äldre människor, etc.). Jag är involverad i flera forskningsprojekt (se projektfliken för fullständig lista) och PI för tre pågående forskningsprojekt: “HoT-Age: Experienced housing aspects and life changes: Good ageing in one's own home”, “Transdisciplinary research to optimize active and healthy ageing in and out of the home,” and “Technologies in the home to support independence and well-being while ageing: “The New Normal?” post pandemic.”

Också jag är foreståndare för en ny forskningsinfrastruktur, Movement & Reality lab (MoRe-lab), vid Medicinska Fakultet vid Lunds Universitet. MoRe-Lab är designat för att studera funktion och funktionsnedsättning ur olika perspektiv: prekliniska, kliniska, simulerade verkliga miljöer och i verkliga livet. MoRe-Lab strävar efter att etablera en ny forskningsinriktning som vi betecknar som experimentell hälsovetenskap, som utvecklar, studerar och applicerar nya metoder och innovativa solutioner för att optimera funktionen i vardagen och utveckla kunskapen om människors hälsa och beteende över hela livslängden. Se fliken ”Infrastruktur” för fullständig information.

Fria nyckelord

  • CASE - Centre for Ageing and Supportive Environments

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Steven Schmidt är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren