Foto av Steven Schmidt
Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Docent i medicinsk psykologi och Gruppchef vid Tillämpad Gerontologi. Koordinator vid Center for Ageing and Supportive Environments (CASE).  Min forskning fokuserar på förhållanden mellan miljö, hälsa/funktion och psykosociala faktorer i den åldrande befolkningen. Jag använder sig av en övervägande folkhälsoanalys med hjälp av tvärvetenskapliga team och jag använder metoder från kliniska försök, epidemiologi och hälsoekonomisk modellering. För att öka effekten av forskning, användare arbetar i projekt (t.ex., vårdpersonal, beslutsfattare, industri, äldre människor, etc.).

Jag är involverad i flera forskningsprojekt (se projektfliken för fullständig lista) och PI för tre pågående forskningsprojekt: “HoT-Age: Experienced housing aspects and life changes: Good ageing in one's own home”, “Transdisciplinary research to optimize active and healthy ageing in and out of the home,” and “Technologies in the home to support independence and well-being while ageing: “The New Normal?” post pandemic.”

 

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen

Fria nyckelord

  • CASE - Centre for Ageing and Supportive Environments

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Steven Schmidt är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren