Foto av Stig Linde

Stig Linde

Universitetslektor

Personlig profil

Forskning

Forskningsintressen:

Mellan värden och mål - utvärderingar i ideella organisationer;  samt

Socialt arbete i civilsamhället.

Forskningsprojekt:

Hur skapar professionella värdighet i mötet med hjälpsökande, i matfattigdomens tid? Socialhögskolan 2023-2024 (med Maria Söäderberg och Elinn Leo Sandberg)

Medverkan i projekt Idéburen kraft för ett starkare
samhälle vid Handelshögskolan i Stockholm 2022-2023, på uppdrag av MSB gällande frivilligorganisationers mobilisering vid samhällsstörande kriser.

Medverkan i projekt om eliter i civilsamhället, Socialhögskolan

Medverkan i Styrning och kontroll i civilsamhället: Svenska kyrkan och välfärden med Riksbankens Jubileumsfond som finansiär, Stiftelsen Stockholm School of Economics Institute for Research, SIR. 2018-2019.

Teologiska resurser för diakonalt arbete - översikt 2018-2019. 

Kyrka och välfärd-ett teologiskt aktionsforskningsprojekt 2015-2017

Forskningsprojekt: Granskningssamhällets krav och civilsamhällets (re)aktioner (2016-2017) Tillsammans med Malin Arvidson och Roberto Scaramuzzino. Finansierat av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) samt Crafoordska stiftelsen.

Undervisning

Undervisar främst på masterkurserna Utvärderingsteori och utvärderingsmodeller (Soan 50), och Social Work in Civil Society (Sopm33/Soan 67), samt organisationsteori (SOPA 61).

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 1 – Ingen fattigdom
 • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
 • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Socialt arbete

Fria nyckelord

 • Socialt arbete
 • Diakonalt arbete
 • Utvärderingsforskning
 • Civilsamhälle
 • Diakoni
 • Granskningssamhälle

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Stig Linde är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren