Foto av Stig Linde

Stig Linde

Universitetslektor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Forskningsintresse: Mellan värden och mål - utvärderingar i ideella organisationer

Forskningsprojekt: Medverkan i ”Styrning och kontroll i civilsamhället: Svenska kyrkan och välfärden” med Riksbankens Jubileumsfond som finansiär, Stiftelsen Stockholm School of Economics Institute for Research, SIR. 2018-2019.

Forskningsprojekt: Teologiska resurser för diakonalt arbete - kunskapsöversikt 2018-2019. 

Forskningsprojekt: Kyrka och välfärd - en kunskapsöversikt

Forskningsprojekt: Granskningssamhällets krav och civilsamhällets (re)aktioner (2016-2017) Tillsammans med Malin Arvidson och Roberto Scaramuzzino. Finansierat av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) samt Crafoordska stiftelsen. Enkät till ideella organisationer med social och omsorgsinriktning om deras utvärderingspraxis. Fallstudier om inomorganisatoriska faktorer och utomorganisatoriska förhållanden.

Undervisning

Undervisar främst om utvärdering, på masterkurserna Utvärderingsteori och utvärderingsmodeller (Soan 50), och Evaluation and Welfare Management (WPMP02), samt organisationsteori (SOPA 61).

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Socialt arbete

Nyckelord

  • Socialt arbete
  • Diakonalt arbete
  • Utvärderingsforskning
  • Civilsamhälle
  • Diakoni
  • Granskningssamhälle

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Stig Linde är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren