Foto av Stig Linde

Stig Linde

Universitetslektor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Forskningsintressen: Mellan värden och mål - utvärderingar i ideella organisationer;  samt

Civilsamhälle och socialt arbete: tillsammans med Roberto Scaramuzzino redaktör för antologin Socialt arbete i civilsamhället.

Forskningsprojekt:

Medverkan i projekt om eliter i civilsamhället.

Medverkan i ”Styrning och kontroll i civilsamhället: Svenska kyrkan och välfärden” med Riksbankens Jubileumsfond som finansiär, Stiftelsen Stockholm School of Economics Institute for Research, SIR. 2018-2019.

Forskningsprojekt: Teologiska resurser för diakonalt arbete - kunskapsöversikt 2018-2019. 

Forskningsprojekt: Granskningssamhällets krav och civilsamhällets (re)aktioner (2016-2017) Tillsammans med Malin Arvidson och Roberto Scaramuzzino. Finansierat av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) samt Crafoordska stiftelsen.

Undervisning

Undervisar främst om utvärdering, på masterkurserna Utvärderingsteori och utvärderingsmodeller (Soan 50), och Social Work in Civil Society (Sopm33/Soan 67), samt organisationsteori (SOPA 61).

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Socialt arbete

Nyckelord

  • Socialt arbete
  • Diakonalt arbete
  • Utvärderingsforskning
  • Civilsamhälle
  • Diakoni
  • Granskningssamhälle

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Stig Linde är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren